Pedagogisch beleid BSO

Pedagogisch beleid

Kinderopvang is meer dan kinderen bezig houden en verzorgen. Het is een aanvulling op de opvoeding thuis. Daarom vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. We doen dit in overleg met ouders en vanuit een uitgewerkte pedagogische visie.

Het pedagogisch beleid van Kindercentrum MultiKids is erop gericht om kinderen te stimuleren zich te ontwikkelen tot zelfstandige stabiele mensen die positief in het leven staan. Om dit te bereiken hebben wij een evenwichtig pedagogisch beleid ingericht dat tegemoet komt aan de autonomie en competenties van kinderen.

Het pedagogisch beleid wordt regelmatig aangepast en verbeterd door de pedagogisch verantwoordelijke. Het beleid wordt elk jaar getoetst wordt door de GGD en onze oudercommissie.

Wij hopen dat dit document u inzicht geeft en inspireert!

Download pedagogisch beleid