Over ons

Ieder kind is uniek. Kindercentrum Multikids beseft dit als geen ander. Bij ons wordt elk kind als volwaardig individu benaderd en behandeld, ongeacht leeftijd of (culturele) achtergrond. Kindercentrum Multikids streeft naar de best mogelijke opvang voor kinderen, in een beschermde omgeving die naadloos aansluit op hun belevingswereld. Om dit te bewerkstelligen, hebben wij zaken als structuur en veiligheid hoog in het vaandel staan. Voor Kindercentrum Multikids is het belangrijk dat kinderen zich geborgen, gewaardeerd en geaccepteerd voelen. Wanneer dit het geval is, kunnen zij hun sociale competenties en zelfvertrouwen ontwikkelen en durven zij nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Werkwijze
Wij willen de kinderen een gezellige en een vertrouwde plek bieden. Een plek om samen te spelen in de poppenhoek, auto/bouwhoek, om lekker op kussens te liggen lezen of om te worden voorgelezen in de leeshoek. Er kan worden gepuzzeld en er worden spelletjes gedaan. Om je te verkleden, te knutselen, te zingen, naar muziek te luisteren, feest te vieren, te dansen. Maar ook om te leren delen, te leren om te gaan met regeltjes. Vooral willen wij de kinderen de kans geven om zichzelf te ontplooien, in een prettige sfeer, waar tijd en aandacht is voor ieder kind.

Wij hebben de groepsruimtes zo knus en toch uitdagend mogelijk gemaakt. Kinderen kunnen vrij spelen, maar naast het spelen willen wij de kinderen ook verder op weg helpen. Daarom hebben we een thema hoek en vooral met de oudste kinderen werken wij op een speelse wijze met thema’s. Dit zijn meestal thema’s rond de voor hen bekende dingen zoals de feesten, jaargetijden, dagelijkse dingen als boodschappen doen, ziek zijn, dieren enz. Wij willen zoveel mogelijk de kinderen in hun sociaal-emotionele, lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling stimuleren.

Locatie
Kindercentrum MultiKids is gevestigd aan de Wiardi Beckmanstraat 17 te Amsterdam. Bij Kindercentrum MultiKids worden de kinderen in 1 verticale groep opgevangen.