Oudercommissie

Kindercentrum MultiKids hecht veel waarde aan persoonlijk contact met de ouders. Ondanks het feit dat onze pedagogisch geschoolde medewerk(st)ers uitstekend weten waar zij mee bezig zijn, kunnen we veel opsteken van U als ouder. Uw participatie is voor ons dan ook van groot belang, samen kunnen we de best mogelijke kinderopvang realiseren. Draag dus actief bij aan de opvang van uw kind!

Uiteraard biedt Kindercentrum MultiKids u keuze uit verschillende vormen van betrokkenheid. Deze variëren van meedenken en meebeslissen tot aan actief meedoen. Zo kunt U bijvoorbeeld deelnemen aan onze oudercommissie, maar wordt uw hulp bij het succesvol laten verlopen van de verschillende activiteiten ook zeer gewaardeerd.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van zaken waarbij Kindercentrum MultiKids uw hulp en input bijzonder op prijs stelt:

  • Uitstapjes organiseren;
  • De organisatie van feestjes;
  • De samenstelling van het weekmenu;
  • Meebeslissen bij de aankoop van nieuw speelgoed;
  • De (her)inrichting van de verschillende opvanggroepen;
  • Het welkom heten van nieuwe ouders;
  • Meedenken met de informatiefolder over de opvang.

Bekijk hieronder een van de leden van de oudercommissie: 

Mvr. S. Uyar-Uymaz (voorzitter)   
Mijn naam is Sultan Uyar-Uymaz. Ik ben de trotste moeder van Ceyhun, Güney en Efe. Mijn kinderen gaan een aantal dagen per week naar de bso, waar ze het prima naar hun zin hebben. Ik heb me opgegeven voor de oudercommissie, omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de organisatie. Doordat ik nu aangesloten ben bij de oudercommissie heb ik in samenspraak met de andere ouders de mogelijkheid gekregen om direct inspraak/invloed te hebben op de bedrijfs- en beleidsvoering van het kindercentrum en daarmee ook zelf een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit en inhoud van de opvang.