Onze uitgangspunten

Hieronder treft u de pedagogische uitgangspunten aan die wij belangrijk en terug laten zien in ons werk:

 1. Wij nemen de kinderen serieus:
  • Kinderen zelf laten aangeven wat ze willen en hen hiertoe aanmoedigen.
  • Spel van kinderen niet onderbreken.
  • Luisteren naar kinderen; horen wat ze zeggen, bedoelen.
 2. Wij nemen niet alleen tijd voor kinderen, we geven ze ook tijd:
  • Niet te snel dingen uit handen nemen.
  • Aanpassen aan het tempo van kinderen.
  • Plannen vanuit de optiek van kinderen (niet teveel en te snel dingen willen).
 3. Wij stimuleren de creativiteit van het kind:
  • Aanbieden van creatieve materialen, zand en water enz.
  • Het proces wordt gestimuleerd, niet het eindproduct.
 4. Wij stimuleren meer dan we sturen:
  • Kinderen zelf keuzes laten, niet dwingen mee te doen.
  • Zelf iets gaan doen dat de kinderen uitdaagt, nieuwsgierig maken.
  • Prikkels aanbieden in de omgeving.
 5. Wij hebben respect voor het uniek zijn van het kind:
  • Ieder kind “vraagt”iets anders, een andere benadering, aanpak, houding, vorm van aandacht.
 6. Wij staan open voor de behoeften van het kind:
  • Vriendschappen zijn belangrijk voor kinderen
  • Mogelijkheid bieden samen te spelen.
 7. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te ontplooien:
  • Vrij spel.
  • Niet een te vol programma.
  • Fantasiespel en creativiteit stimuleren.
  • Positief zelfbeeld aanmoedigen.
 8. Kinderen worden aangesproken:
  • Leiding kijkt kinderen, op ooghoogte, aan als er met hen gepraat wordt.
  • Er wordt gewacht op het antwoord van het kind. Dit kan ook een lachje zijn, ja knikken of nee schudden, bij nog niet voldoende praten.
  • Er komt een bevestiging op het antwoord van het kind.
  • Er wordt geluisterd naar kinderen en zij krijgen de ruimte om te vertellen en te vragen.
  • Er wordt niet door elkaar heen gesproken.