Leidster-kindratio

De leidster-kindratio is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de kinderopvangorganisatie. De leidster-kindratio hangt af van de leeftijdsopbouw in de groep. Het verschilt ook per soort opvang: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuterspeelzaal.

Hoe wordt de leidster-kindratio berekend?
De GGD heeft een rekentool waarbij Kindercentrum MultiKids precies kan berekenen hoeveel arbeidskrachten nodig zijn. De GGD gebruikt de rekentool ook tijdens de inspecties op de kwaliteit.