Kinderdagverblijf

In ons kinderdagverblijf hebben wij 1 verticale groep.

De madeliefjes 0 tot 4 jaar met 16 kindplaatsen van 0 tot 4 jaar.

Voordelen van verticale groepen:

  • Kinderen blijven de hele opvangperiode bij elkaar in de groep.
  • Er is meer aansluiting op de natuurlijke gezinssituatie waarin ook verschillende leeftijden bij elkaar zijn.
  • Het is mogelijk om broertjes en/of zusjes in dezelfde groep te plaatsen
  • De kinderen leren op een natuurlijke wijze rekening te houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden.
  • Kleintjes kunnen zich in hun ontwikkeling optrekken aan de oudere kinderen. Oudere kinderen leren de jongere kinderen te helpen.
  • De taalvaardigheid wordt extra gestimuleerd doordat kinderen taal en taalspelletjes, zoals liedjes, ook net boven hun niveau krijgen aangereikt.
  • Kinderen kunnen zich ontwikkelen in hun eigen tempo. Ze kunnen op hun eigen niveau meedoen aan verschillende activiteiten.

Baby's
We gaan er vanuit, daar het immers om kleine kinderen gaat, dat het slaap/eetritme van elke baby individueel kan verschillen. Dat een baby zelf aangeeft wat hij/zij wil en waar de behoefte ligt. Hieraan wordt uiteraard gehoor gegeven. Elk kind krijgt individuele aandacht op verschillende momenten van de dag, dit kan bv. zijn bij het verschonen, bij het naar bed brengen, bij het de fles geven. Maar ook met een spelletje doen, een boekje inkijken.

De pedagogisch medewerkers houden in een overdracht schrift en op de presentielijst elke dag bij wat er gebeurd, wordt er goed geslapen (van hoe laat tot hoe laat), hoeveel is er gedronken of gegeten en om hoe laat. Ook de “vorderingen” worden bijgehouden. De overdracht schrift ligt open, ouders kunnen hierin lezen en eventueel iets schrijven. Uiteraard willen wij ook zo veel mogelijk specifieke gegevens van uw kindje weten.

Vooral baby’s zijn actief bezig met ontwikkelen van hun zintuigen. Daarom houden wij ons bezig met het prikkelen en stimuleren van deze zintuigen. Dit o.a. door kinderen te laten horen (verschillende geluiden), voelen (verschillende materialen) en zien (verschillende vormen en voorwerpen).

Op de babygroepen gaan de kinderen, die er hier aan toe zijn, enkele malen per dag aan tafel om te eten en drinken, ervoor en erna zingen de pedagogisch medewerkers liedjes met/voor de kinderen.

Standaard worden de kinderen na het eten verschoond.,maar er wordt tussendoor ook gekeken of dit nodig is. De kinderen kunnen spelen, knutselen, spelletjes doen, naar muziek luisteren, met duplo spelen, boekjes lezen (voorlezen), verkleden, dansen en uiteraard ook slapen.

Elk kind kan doen waar hij aan toe is en de pedagogisch medewerkers zullen hen stimuleren steeds een stapje verder te gaan.

Alle begin is moeilijk...alles is nieuw...een vreemde omgeving,vreemde gezichten. Meestal is het, als het om echt jonge baby’s gaat,voor de ouder vaak moeilijker dan voor de baby.

Pas als een kindje eenkennig wordt,wordt het moeilijker. Daarom wordt er met de ouder door de pedagogisch medewerker een wen-periode afgesproken,deze kan per kind verschillen. Wij doen er alles aan om u en uw kindje zo snel mogelijk bij ons vertrouwd te laten voelen.

Dreumesen en peuters
Na het binnenkomen en de mama of papa uitzwaaien gaan de kinderen vrij spelen tot de pedagogisch medewerker begint met te zingen: Wij gaan opruimen.... Dan weten de kinderen wat hun te doen staat. We eten en drinken gezamenlijk, kinderen worden gestimuleerd om hun bordje leeg te eten, maar er wordt geen drama van gemaakt. Eten en drinken is een gezellig samen zijn, waarbij voor en na het eten liedjes worden gezongen. Rond 09:30 drinken de kinderen sap, eten fruit of een (belegde) cracker/rijstwafel. Tussen 11:30 en 12:00 wordt er brood gegeten. Hierbij wordt water of melk gedronken. Er is kaas, smeerkaas, pindakaas, appelstroop, vleeswaren en hagelslag voorop brood. Rond 15:30 eten de kinderen een warme maaltijd: aardappelpuree, rijst, nasi, pannenkoeken, soep, macaroni of stamppot. Elke week is er een wisselend menu. Stukjes tomaat en komkommer worden er vers bij gegeven. Dit is meestal bij de broodmaaltijd.

Daarna gaan de kinderen naar de wc of worden ze verschoond. Als de kinderen bezig zijn met zindelijkheidstraining, dan willen wij graag op 1 lijn zitten met de ouder. Lukt het wc bezoek dan wordt het kind beloond met complimenten en een sticker, maar ook “pogingen” worden beloond. Ongelukjes kunnen altijd gebeuren, daar wordt geen probleem van gemaakt. De jongste peuters en/of kinderen die er behoefte aan hebben kunnen gaan slapen/rusten.

Er worden groepsactiviteiten gedaan, maar kinderen kunnen ook in hun eentje spelen, als zij dit willen. Groepsactiviteiten worden wel gestimuleerd.