Hygiëne & veiligheid

Tijdens de opvang vinden we een goede hygiëne belangrijk, maar ook lekker spelen en plezier hebben.  De maaltijd is een echt sociaal gebeuren: helpen met tafeldekken en dan samen aan tafel, zelf je boterham smeren en leren kiezen wat je eet. En een beetje vies worden van buitenspelen mag best, als het maar geen hondenpoep is: want gewoon vuil mag, gevaarlijk vuil niet.

Risico-inventarisatie
De locatie van de Kindercentrum MultiKids wordt gecontroleerd via een risico-inventarisatie. Dit is verplicht volgens de Wet Kinderopvang. Wij vinden het belangrijk dat onze locatie een veilige en gezonde omgeving voor uw kind is. Eventuele verbeteringen uit de risico-inventarisatie zijn bedoeld om ziekte en ongevallen te voorkomen.

Download hieronder een aantal documenten omtrent de risico-inventarisatie voor veiligheid of gezondheid:

Risico-inventarisatie veiligheid KDV
Risico-inventarisatie gezondheid KDV Risico-inventarisatie veiligheid BSO Risico-inventarisatie gezondheid BSO

Protocollen
Kindercentrum MultiKids heeft vaste protocollen in geval van ziekte, medicijnverstrekking, ongeval of calamiteit. De protocollen zijn in te zien op onze locatie. Vraagt u er gerust aan de directie. In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld een brand of een gifwolk, beschikken we over een calamiteitenplan. Om te toetsen of het plan werkt in de praktijk houden we minstens een keer per jaar een ontruimingsoefening.

Uw kind staat onder toezicht van pedagogisch medewerkers. Naarmate uw kind ouder wordt zal hij/zij steeds zelfstandiger worden en zoeken naar meer vrijheid. Wij willen de zelfstandigheid stimuleren omdat wij dat een belangrijke ontwikkeling vinden bij het opgroeien naar volwassenheid. Tijdens het intakegesprek geeft u aan wat uw kind wel of niet zelfstandig kan en mag.  Bijvoorbeeld: alleen naar de bso komen, alleen naar huis gaan, alleen buiten spelen, bij een vriendje of vriendinnetje spelen of zelfstandig naar een sportclub gaan.

Kindercentrum MultiKids kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wegraken of beschadigen van kleding, meegebracht speelgoed en dergelijke. Hiernaast zijn ouders wettelijk aansprakelijk voor schade die wordt aangebracht door hun eigen kind.