Dagindeling BSO

Dagindeling Buitenschoolse opvang:

De dagindeling tijdens schoolweken wijkt af van de dagindeling tijdens vakanties.

15.00 - 15.15 uur:
De kinderen worden uit school gehaald en lopen samen met de begeleider naar de opvang. 

15.30 uur:
Bij binnenkomst wast iedereen zijn handen. Na het handen wassen begint het kringgesprek. Tijdens het kringgesprek vertellen de kinderen wat ze die dag beleefd hebben. Tot slot geeft de pedagogische medewerker aan wat de planning is van die dag. Komen de kinderen rond het middaguur uit school, dan krijgen ze een broodmaaltijd.

16.00 - 16.30 uur:
De kinderen eten een gezonde, warme maaltijd. Enkele voorbeelden zijn pastagerechten, rijstgerechten, stampotten en soepen. 

16.30 - 17.30 uur:
De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen gaan doen; het is immers hun vrije tijd. De pedagogisch medewerker biedt wel allerlei activiteiten aan en begeleidt de kinderen daarbij, maar niets is verplicht. Om wat voorbeelden te noemen: knutselen, lekker op de bank lezen, in de poppenhoek spelen, allerlei spelletjes doen of even op de computer werken/spelen. De BSO organiseert ook sportieve activiteiten met de kinderen zoals streetdance of staten.

Verder is er de gelegenheid om huiswerk te maken. In overleg met de ouders kunnen de kinderen ook deelnemen aan activiteiten buiten de deur, zoals sporten of  muziekles.

17.00 - 18.30 uur:
Vrij spelen tot alle kinderen zijn opgehaald. Als het weer het toe laat spelen de kinderen buiten, anders binnen. 

Woensdag- en vrijdagmiddag
Op woensdag en vrijdag worden de kinderen vanaf 11.30 uur uit school gehaald (afhankelijk van de openingstijden van de school). Om 13:00 uur wordt er met de kinderen een broodmaaltijd gegeten. Daarna organiseren we activiteiten of maken een uitstapje. De ervaring leert dat op woensdag en vrijdag minder kinderen in de groep zijn. Dit biedt ruimte om uitstapjes te maken met elkaar of  grotere activiteiten te doen. Bovendien is er ook meer tijd voor als op de andere dagen.

 

Tijdens schoolvakanties:

7.30 - 9.00 uur:
De pedagogisch medewerkers heten de kinderen welkom wanneer zij gebracht door de ouders.

9.30 - 16.30 uur:
In de schoolvakanties organiseren we allerlei speciale activiteiten met uitstapjes. Vaak werken we in de vakantie met een thema.
Voorbeelden van uitstapjes zijn: naar de speeltuin, de dierentuin, de film, het museum, de bakkerij, de brandweer of de politie. Als we ergens heen gaan, gaan we met de bus of te voet. Bij uitstapjes worden vaak extra pedagogisch medewerkers ingezet.
Wij willen de kinderen door veel leuke dingen te doen ook echt een vakantiegevoel geven. In de vakanties eten de kinderen tussen de middag op de bso. De bso verzorgt het middageten en besteedt er vaak extra aandacht aan.

16.30 - 18.30 uur:
De kinderen worden opgehaald en de pedagogisch medewerkers vertellen hoe de dag is verlopen.