Continue screening

VOG verklaring
Kinderen moeten in een gezonde en veilige omgeving worden opgevangen. Daarom moeten de medewerkers die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken in bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG). De VOG toont aan dat hij/zij geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken met kinderen.

Continue screening
Bij continue screening wordt dagelijks gekeken of mensen die werken in de kinderopvang of bij peuterspeelzalen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als uit de continue screening blijkt dat een medewerker een strafbaar feit begaat waardoor hij mogelijk een bedreiging vormt voor de veiligheid van kinderen, krijgt de werkgever of het gastouderbureau via de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) een melding. De melding bevat uit privacy overwegingen geen uitleg over het strafbare feit. De medewerker is na de melding verplicht een nieuwe VOG  aan te vragen. Zonder nieuwe VOG is hij niet meer bevoegd om te werken in de kinderopvang.