Buitenschoolse opvang

Op de Buitenschoolse Opvang (BSO) komen kinderen in de basisschoolleeftijd. Per groep zijn er vaste pedagogisch medewerkers, die het aanspreekpunt zijn voor de kinderen en de overdracht naar de ouders verzorgen wanneer dit nodig is. De Wet Kinderopvang bepaalt het maximale aantal kinderen dat onder begeleiding van een pedagogisch medewerker mag staan. Bij de Buitenschoolse Opvang is dit één medewerker op 10 kinderen. Op de groepen werken pedagogisch medewerkers in opleiding, die in de gelegenheid gesteld worden praktijkervaring op te doen. Zij staan dan altijd boventallig op de groep.

Vrije tijd
De sfeer op de Buitenschoolse Opvang vinden wij erg belangrijk. Kinderen moeten het er naar hun zin hebben en u moet uw kind er met een gerust hart brengen. Kinderen brengen hun vrije tijd door op de Buitenschoolse Opvang en ons uitgangspunt is dan ook dat de kinderen zich moeten kunnen ontspannen. Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen manier. Daarom verplichten we kinderen niet om mee te doen met groepsactiviteiten. Na een drukke schooldag is het belangrijk dat uw zoon of dochter zelf kan kiezen wat hij of zij wil gaan doen.

De leiding biedt ook regelmatig activiteiten aan. We organiseren heel veel leuke activiteiten op het gebied van sport, cultuur en natuur. Deze staan vaak, zeker in de vakanties, in het teken van een thema.