Beleid veiligheid en gezondheid

Kinderopvangorganisaties in Nederland dienen zich aan de Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) te houden. Hierin zijn de kwaliteitseisen voor de kinderopvang vastgelegd. Een van deze kwaliteitseisen is dat de kinderopvang een beleid veiligheid en gezondheid dient te hebben. Deze heeft tot doel het fysiek veilig en gezond opvangen van kinderen te waarborgen.
Binnen het beleid veiligheid en gezondheid heeft Kindercentrum MultiKids vastgelegd hoe er wordt gewerkt aan het aanbieden van een veilige en gezonde kinderopvang.

Download het plan beleid, veiligheid en gezondheid