Algemene voorwaarden

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft de Algemene voorwaarden kinderopvang voor 2016 uitgegeven. In de algemene voorwaarden staan de brancheafspraken over de dienstverlening die gemaakt zullen worden tussen afnemer en aanbieder. De algemene voorwaarden, die zijn vastgelegd, beogen rechten en plichten van partijen evenwichtig te verdelen.

Download Algemene voorwaarden